Montessori eğitimi, çocuğun deneyimsel öğrenimi, yaşam alanlarına çocuğun uyumu, hayata dair öğretiler, kozmik, matematik, duyusal, dil gibi eğitimlerle çocuğun yaşamaya hazırlanması ve problem çözme becerileri sağlanıyor. Ayaklarının üzerinde tek başına durabilen sağlam ve mutlu çocuklar yetiştirmek için Montessori'den destek almanız gerekecektir.