Problem çözme, İletişim, Deneyimsel öğrenme, Analitik düşünme, Kişisel ve Sosyal Gelişim, Girişimcilik, Çoklu Zeka Gelişimi, Ekip Olma, Dijital Okur Yazarlık beceri gelişimlerini yaşantısal olarak öğrenme ayrıcalığı.